UVILDIG investeringsrådgivning

Dyrberg Invest tilbyder uvildig og personlig rådgivning omkring investering i værdipapirer og er uafhængig af bankkoncerner og andre finansielle institutioner.

Dyrberg Invest tænker anderledes på investering og har derigennem skabt gode resultater til sine kunder. Det er, når der søges nye veje, at merafkastet skabes. Dyrberg Invest går målbevidst efter at skabe bedre afkast end markedsafkastet og stiller sig ikke tilfreds med gennemsnitlige resultater. Investeringsfilosofien er langsigtet og inspireret af en af verdens mest kompetente investorer Warren Buffetts tilgang til investering.

Dyrberg Invest har tilladelse af Finanstilsynet til at yde investeringsrådgivning og er underlagt løbende kontrol og tilsyn.

GODT LANGSIGTET AFKAST ud fra solid model

Dyrberg Invests primære formål er at hjælpe dig som kunde med at generere et godt langsigtet afkast med udgangspunkt i din egen risikoprofil. I den forbindelse tilbyder Dyrberg Invest via rådgivning en individuel porteføljeoptimering, som tager afsæt i en anderledes, konsistent og ‘contrarian’ investeringstankegang og som bl.a. indbefatter opbygning, konstant monitorering og optimering af din portefølje. Porteføljeoptimeringen tilgodeser i enhver henseende dine interesser og er henvendt til kunder med frie midler, pensionsmidler eller selskabsmidler, der ønskes investeret.

ATTRAKTIV INVESTERINGSMULIGHED – du kan også investere i investeringsselskabet VALUE+, hvis du har DKK750.000 eller derover. Læs mere HER.

Få et uvildigt Portefølje-tjek, få hjælp til Portefølje-opbygning eller få løbende rådgivning omkring Portefølje-optimering. Skriv til md@dyrberginvest.com eller ring på 2646 0152, hvis du ønsker at høre nærmere.