Vi har selv skudt penge ind i VALUE+ og investerer dermed på lige vilkår med de øvrige investorer. Dette er væsentligt og sikrer, at alle dispositioner foretages med investorernes interesser for øje.

Der foretages kapitalforhøjelser, hvor nye investorer kan tages ind, med jævne mellemrum. Op til hver kapitalforhøjelse er der en tegningsperiode, hvori VALUE+ indsamler tilsagn fra interesserede investorer. Ønsker du at blive investor, så følg nedenstående proces eller kontakt os for et personligt møde:

  • Tegningsblanket udfyldes. Den kan downloades her.
  • Den udfyldte blanket sendes til md@dyrberginvest.com eller per post til vores adresse.
  • Vi bekræfter per e-mail, at tegningsblanketten er modtaget.
  • Samtidig fremsender vi en risikoerklæring til underskrift (heri angiver du, at du er bekendt med risikoen ved en investering i VALUE+).
  • Det ønskede investeringsbeløb overføres til selskabets bankkonto ved udløb af tegningsperioden (datoen kan opgives ved henvendelse på md@dyrberginvest.com).
  • Efter tegningsperiodens ophør foretages kapitalforhøjelsen og du modtager ejerandele (aktier) til kurs indre værdi (der tillægges IKKE emissionsgebyr).
  • Du modtager udførlig dokumentation for antallet af aktier, der er erhvervet i VALUE+. Aktierne registreres derudover hos Værdipapircentralen (VP Services), og lægges i depot hos din bank, så du kan se og følge værdien direkte i din egen netbank.
  • Vi holder dig opdateret med kvartalsvise afkastrapporter.
Pensionsmidler
Ved ønske om investering af pensionsmidler skal der udfyldes en anden blanket end den oven for anførte. Desuden kan processen omkring køb af VALUE+ aktier for pensionsmidler afvige fra bank til bank. Du opfordres derfor til at kontakte os på md@dyrberginvest.com eller tlf. 26460152, for at vi kan assistere dig i købet.