Værdier

Hos Dyrberg Invest sættes du i centrum. Her varetages dine interesser.

Dyrberg Invest tjener ingen penge på kurtager, henvisninger eller andre indirekte og skjulte omkostninger, som kan være et fordyrende led for dig. Dyrberg Invests indtjening stammer alene fra det honorar, der modtages fra dig som kunde.

Ligeledes er honorarmodellen udformet således, at dine og Dyrberg Invests interesser er sammenfaldende.

Dyrberg Invest har altid en hensigt om at agere ærligt og ordentligt over for sine kunder og over for personer i al almindelighed.

Dyrberg Invest forsøger altid at handle velovervejet og have det lange sigte i fokus. Alle Dyrberg Invests dispositioner foretages således ud fra forventningerne til den langsigtede prisdannelse på de værdipapirer, der kigges på.