Honorarmodel

Indgår du en porteføljeoptimeringsaftale med Dyrberg Invest, så vil honoraret til Dyrberg Invest være afhængig af den værdi, der skabes for dig. En væsentlig del af honoraropgørelsen er således resultatafhængig. Ved anvendelse af denne model sikres det, at Dyrberg Invest altid har samme interesser som dig – nemlig at skabe et godt risikojusteret afkast!

Det årlige honorar til Dyrberg Invest opgøres ud fra følgende model:

Administrationsomkostningerne afregnes ved udgangen af hvert kvartal baseret på kvartalets slutsaldo (på den kapital der rådgives om).

Performance-honoraret udgør 10% af det årlige positive afkast. Der anvendes high-water mark, således der ikke betales performance-honorar af det samme afkast flere gange.

Ovenstående honorarmodel vedrører aktiedelen af aftalen med Dyrberg Invest. Ved placering i obligationsprodukter, ETFer eller lignende vil administrationsomkostningerne reguleres ned til det halve af satserne i tabellen.