FAQ

VALUE+ er et såkaldt investeringsselskab, som via investorindskud investerer i globale børsnoterede aktier. Vi opererer ud fra en investeringsfilosofi, der er kraftigt inspireret af verdens gennem tiderne mest succesfulde investor, Warren Buffett. Denne filosofi tager afsæt i at finde gode, sunde og profitable virksomheder, der handler til en fordelagtig pris. Se nærmere omkring filosofien HER.
Der vil foretages regelmæssige kollektive kapitalforhøjelser, hvor nye investorer køber sig ind på samme vilkår som eksisterende investorer. Dvs. investorerne køber sig ind til indre værdi uden tillæg. Ønsker en investor at indskyde midler i mellemliggende perioder er det i udgangspunktet mod et gebyr på 1% af indskuddet. Minsteindskuddet er lovmæssigt fastsat til DKK750.000.
Investorer kan per d 1. i hver måned udtrække midler mod et indløsningsgebyr på 1% af udtrækket til at dække kursrisici og kurtageomkostninger. Dette sikrer, at øvrige investorer ikke belastes af en udtrækning (indløsningsvarsel skal modtages senest 10 dage inden forudgående måneds udgang, og mindsteudtrækket er i udgangspunktet DKK300.000).
VALUE+ er for dem, der ønsker et godt langsigtet alternativ til bankens mange aktieinvesteringsforeninger. Det er investering i en velafprøvet model, der er baseret på gennem grundig og systematisk metode at finde aktieinvesteringer, som leverer betragteligt bedre afkast end markedet generelt. Du kan både indskyde frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler i VALUE+. Kravet er et mindsteindskud på DKK750.000.
En af de mest undervurderede faktorer i forhold til et ekstraordinært langsigtet afkast er effekten af rentes-rente. Det er denne effekt, der virkelig forårsager at ”snebolden” over sigt vokser sig stor. Af samme grund udbetaler VALUE+ ikke udbytte, da dette i stedet geninvesteres inde i selskabet for netop at skabe så stort et afkast som muligt til investorerne.
Værdipapirerne som VALUE+ investerer i opbevares i depot i Nordea, og en eventuel kontantbeholdning på tilhørende kontantkonto. Der stilles typisk indre værdi kurser en gang i måneden, således investor kan følge med i kursudviklingen på sin investering. Denne kan følges direkte på investors depot i egen bank.
VALUE+ er forvaltet af VALUE+ International, som er registreret ved Finanstilsynet. Selskabet er reguleret i forhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. VALUE+ er et aktieselskab, og har derfor en professionel bestyrelse, der forestår den daglige kontrol, og som er med til at sætte retningen for selskabet.