Langsigtet investeringstilgang


Dyrberg Invest opererer ud fra en værdibaseret investeringsfilosofi, der tager udgangspunkt i en række væsentlige grundelementer. Disse elementer udgør tilsammen fundamentet for at skabe et højere langsigtet afkast end markedsafkastet, hvilket er Dyrberg Invests helt klare ambition. Flere store investeringseksperter har formået at gøre dette gennem tiden, og Dyrberg Invest har søgt stor inspiration i disse eksperters tilgang til investering.

Ud over Warren Buffett, som i særdeleshed har formet Dyrberg Invests syn på investering, så er investeringsfilosofien inspireret af respekterede investeringseksperter som Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charles Munger, Philip A. Fisher m.fl.

Screen Shot 2014-10-16 at 10.08.06


Værdibaseret investeringsfilosofi (Value Investing)

“Price is what you pay, value is what you get”

Dyrberg Invest udvælger aktier, der handles til en fornuftig pris i forhold til deres reelle underliggende værdi (intrinsic value). Det er her afgørende med en god sikkerhedsmargin for at minimere enhver risiko i aktieudvælgelsen. Samtidig fokuseres der på aktier, der vækster på det lange sigt og løbende forøger den underliggende værdi.

Langsigtet køb-og-hold filosofi

“Invest like a Catholic marries – for life!” 

Dyrberg Invest ser på investering udelukkende med det lange sigte for øje. På lang sigt vil aktiekursen tendere mod at afspejle en virksomheds reelle værdi. Det er vanskeligt at spå om udviklingen i en aktiekurs på kort sigt på grund af den underliggende psykologi, der ligger i markedet. Og på grund af usikkerheden omkring morgendagens mikro- og makroøkonomiske begivenheder. Det er nemmere at forudse potentielle aktier, der vil være sunde og profitable, og som vil vækste på lang sigt. Derfor er det mindre spekulativt, hvis man fokuserer langsigtet. Samtidig er færre kurtageomkostninger ved aktiehandler samt de skattemæssige fordele ved at være langsigtet med til at øge det langsigtede afkastpotentiale.

Bevarelse af kapital er i fokus

Rule no 1: Never lose money. Rule no 2: Never forget Rule no 1!”

Dyrberg Invest lægger vægt på at udvælge stabile kvalitetsaktier, der over en lang årrække har vist sig profitable. Det er her vigtigere at holde sig fra de store tabere end det er at identificere de største vindere.

Investerer i selskaber med en Vedvarende Konkurrencemæssig Fordel – gerne undervurderede selskaber i midlertidig modvind

“A great investment opportunity occurs when a marvelous business encounters a one-time huge, but solvable, problem.”

De gode langtidsholdbare virksomheder er typisk virksomheder, der har vedvarende konkurrencemæssige fordele. Eksempelvis virksomheder, der har stordriftsfordele, har et godt brand eller hvor indgangsbarriererne i branchen er høje. Sørg for at finde aktier i sådanne virksomheder, der samtidig har en stabil opadgående indtjening. Dette bevirker, at disse aktier kan blive ved med år efter år at stige og give et godt afkast, uden at de relativt set bliver dyrere.

På kort sigt vil markedet ofte i dets prisfastsættelse af aktier være tilbøjelig til at foretage irrationaliteter og overreaktioner samt være præget af psykologiske faktorer. Det handler om at drage nytte af denne kortsigtede irrationalitet og udvælge de gode sunde virksomheder, der er billige grundet midlertidige problemer.

Dyrberg Invest har speciale i at udvælge netop denne type aktier ud fra veldefinerede investeringskriterier.

Investerer ud fra et “Business perspective”

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than to buy a fair company at a wonderful price”

Dyrberg Invest ser på aktier som en ejerandel af en virksomhed (og ikke blot et let-omsætteligt papir) og har derfor en attitude som en virksomhedsejer. Her er de sunde fundamentale forhold vigtigere end et midlertidigt peak i virksomhedens aktiekurs, som basalt set ikke ændrer på virksomhedens underliggende værdi.

Fokuseret portefølje

“Diversification is a protection against ignorance – It makes very little sense for those who know what they are doing!”

Hvis man ved, hvad man foretager sig, så er det langt bedre at opbygge sin portefølje med et fåtal af aktier (typisk mellem 10 og 15) frem for en unødig stor spredning. Spredning udover 15 aktier giver ikke nævneværdig reduktion i den aktiemæssige risiko, men mindsker til gengæld afkastpotentialet og overblikket over porteføljen.

En minimering af risiko foretages via den omhyggelige, selektive aktieudvælgelsesproces, hvor mere forudsigelige aktier udvælges med fokus på en vis sikkerhedsmargin mellem pris og underliggende værdi.

Udøver tålmodighed – Investerer kun når der er relevante aktier at investere i til den rette pris

“In the search for companies to acquire, I adopt the same attitude one might find appropriate in looking for a spouse: it pays to be active, interested, and open-minded, but it doesn’t pay to be in a hurry”

Dyrberg Invest anbefaler ikke køb af aktier blot for at “fylde porteføljen op”. Er der ikke nogen oplagte investeringsemner, der opfylder investeringskriterierne og samtidig har den rette pris, så er kontanter et fint midlertidigt alternativ – men primært til det formål at have frie midler til rådighed, når et attraktivt købsemne opstår.