To overordnede produkter

Dyrberg Invest tilbyder porteføljeoptimering. Dette er individuel rådgivning omkring løbende optimering af dine investeringer. Her får du sikkerhed for, at der altid foretages en nødvendig overvågning af din portefølje, og du kan trygt overlade vurderingen omkring køb og salg af værdipapirer til Dyrberg Invest.

Ønsker du blot at få rådgivning i forhold til en konkret problemstilling eller opgave, så er dette ligeledes en mulighed.

Porteføljeoptimering

Dette er Dyrberg Invests primære produkt. Her afsætter du som kunde et specifikt beløb som Dyrberg Invest via rådgivning hjælper dig med at investere. Kravet er DKK 2,5 mio eller derover. En sådan aftale omfatter den indledende rådgivning i forhold til opbygning af din værdipapirportefølje samt den løbende monitorering og optimering af porteføljen.

Timebaseret rådgivning

Dette produkt er investeringsrådgivning afregnet på timebasis. Indholdet af rådgivningen vil typisk være baseret på det individuelle behov/ønske, du måtte søge afdækket. Det kunne eksempelvis være rådgivning vedrørende overordnet allokering på aktivklasser, specifik rådgivning vedrørende investering i givne noterede aktier og obligationsprodukter eller en grundig gennemgang af din nuværende portefølje inklusiv eventuelle ændringsforslag (portefølje-opbygning) mm.

Få et uvildigt Portefølje-tjek, få hjælp til Portefølje-opbygning eller få løbende rådgivning omkring Portefølje-optimering. Skriv til md@dyrberginvest.com eller ring på 2646 0152, hvis du ønsker at høre nærmere.