Dyrberg Invest er blevet etableret som alternativet til de traditionelle bankers investeringsservices. Et alternativ for den investor, der ønsker personlig og nærværende sparring samt et målrettet fokus på at få optimeret det langsigtede afkast.

Dyrberg Invest er meget inspireret af, hvordan nogle af de bedste og mest anerkendte internationale investeringseksperter foretager deres investeringer. Dette er ofte meget anderledes end den gængse måde at investere på og er samtidig baseret på strategier, der har bevist deres værd over adskillige årtier og skabt et stort merafkast.

Dyrberg Invest har opbygget sin forretningsmodel således, at selskabet har det samme incitament som kunden bl.a. igennem den resultatafhængige honorarmodel.