Minimumsinvestering

For at blive investor i VALUE+ kræves en minimumsinvestering på DKK750.000 i henhold til Finanstilsynets regler.

Handel med kapitalandele

Indskud:

Investor kan indskyde midler, når der foretages kollektive kapitalforhøjelser, uden der opkræves tillæg.

Ønsker investor at indskyde midler i mellemliggende perioder, er det i udgangspunktet mod et gebyr på 1% af indskuddet.

Udtræk:

Investor kan per d 1. i hver måned udtrække midler mod et indløsningsgebyr på 1% af udtrækket til at dække bl.a. kursrisici og kurtageomkostninger. Dette sikrer, at øvrige investorer ikke belastes af et udtræk (indløsningsvarsel skal modtages senest 10 dage inden udtrækningsdatoen, og mindsteudtrækket er i udgangspunktet DKK300.000).

Hvilke midler kan investeres?

Som investor i VALUE+ er det muligt at anvende både frie midler, selskabsmidler og pensionsmidler (fra 1/7-16).

Anvendes pensionsmidler er det i henhold til gældende lovgivning, hvor investeringen i selskabet ikke må overstige visse procentmæssige tærskelværdier af investors samlede pensionsdepot. Dette vil i praksis sige, at man som minimum skal have DKK2,7mio stående på sin pensionsopsparing for at kunne investere det påkrævede mindstebeløb på DKK750.000.