Porteføljeoptimering – rent praktisk!

Når der indgås en aftale med Dyrberg Invest omkring porteføljeoptimering, vil denne indbefatte en række services, som bidrager til, at du trygt kan overlade det meste til Dyrberg Invest.

 • Præsentation af Dyrberg Invests investeringskoncept
 • Udarbejdelse af din investeringsprofil
 • Gennemgang/analyse af din nuværende portefølje – betales for høje omkostninger? hvad bør sælges?
 • Anbefalinger til køb af nye værdipapirer til din portefølje
 • Konstant monitorering af din portefølje
 • Konstant screening af det globale aktiemarked for nye investeringsmuligheder
 • Kontinuerlige anbefalinger til porteføljeændringer, hvor dette er fordelagtigt
 • Konstant monitorering af de foretagne transaktioner, påløbne omkostninger mm.
 • Regelmæssig afkastrapportering (inkl. overblik over dividender, gebyrer mm.)
 • Personlig og nærværende investeringsmæssig sparring, hvor dette er påskønnet
 • Investeringsmæssig support, hvor dette er påskønnet (eksempelvis i møde/korrespondance med banken)