Hvis du gerne vil opnå et bedre afkast end det generelle aktiemarked kan give dig, så handler det om at gøre ting anderledes. Kun ved nogle gange at gå i den modsatte retning af alle andre kan du opnå at gøre det bedre end gennemsnittet. Altafgørende er selvfølgelig, at du ved hvad du foretager dig. I denne artikel beskrives, hvorfor den gængse måde at investere på ikke nødvendigvis er den bedste. Samtidig angives en alternativ vej til et godt langsigtet afkast.

Se artikel via dette link