Ny partnermodel

Vi har i VALUE+ introduceret en helt ny og anderledes partnermodel, der giver investorerne i selskabet adgang til nogle kompetente partnere med hver deres kernekompetencer. Disse partnere stiller sig selv til rådighed for gratis sparring med de investorer, der kunne have en interesse i dette. Dette er et ekstra tilbud til investor, som giver merværdi.

Investor har konkret krav på én gratis sparringstime med hver relevant partner årligt. Alt derudover aftales specifikt mellem den enkelte investor og partneren.

VALUE+ vil kontinuerligt udvide netværket af tilknyttede partnere, således investorerne får adgang til en stadig større palette af alsidige kompetencer. Jo flere forskellige faggrupper, der er repræsenteret, des højere værdi har partnernetværket for investorerne.

Følgende kompetencer er mulige for investor at trække på (listen vil blive udvidet over de næste par måneder):

 • Kapitalfremskaffelse (særligt til startups)
 • Investeringsrådgivning (vedr. investering i virksomheder)
 • Køb og salg af virksomheder, herunder salgsmodning
 • Forretningsudvikling
 • Produktudvikling
 • Iværksætteri
 • Projektledelse
 • Supply Chain optimering
 • Individuel investeringsrådgivning (aktier, obligationer mm.)
 • Aktieinvestering
 • Økonomisk analyse
 • Controlling/rapportering
 • Investeringsberegninger
 • Værdiansættelse
 • Investering i tyske ejendomme
 • Investering i vedvarende energi
 • Kapitalforvaltning
 • Konceptudvikling
 • Forretningsstrategi
 • Kommunikation
 • Design
 • Logistik
 • Shipping
 • Ledelse

Alle partnere er formelt tilknyttet VALUE+ og modtager kompensation for deres engagement i selskabet. Denne kompensation fragår forvalteren af VALUE+, således den ikke har nogen påvirkning på investorernes omkostninger.