Honorarmodel

Indgår du en porteføljeoptimeringsaftale med Dyrberg Invest, så vil honoraret til Dyrberg Invest være afhængig af den værdi, der skabes for dig. En væsentlig del af honoraropgørelsen er således resultatafhængig. Ved anvendelse af denne model sikres det, at Dyrberg Invest altid har samme interesser som dig – nemlig at skabe et godt risikojusteret afkast!

Det årlige honorar til Dyrberg Invest opgøres ud fra følgende model:

Med denne model vil du altså først betale performance-honorar, når der genereres et årligt afkast på dine investeringer på over 3%.

Performance-honoraret opgøres isoleret for det enkelte finansår og har ingen effekt på honoraret for foregående eller efterfølgende finansår. Der er fastsat et loft på honorarmodellen, som sikrer dig som kunde en rimelig honorarudbetaling til Dyrberg Invest selv i år med meget høje afkast. Således opkræves 0% i performance-honorar af alt årligt afkast over 15%.

Administrationsomkostningerne opkræves kvartalsvis bagudrettet ved påbegyndelsen af hvert kvartal (altså 0,125% i kvartalet).

Ovenstående honorarmodel vil udelukkende blive anvendt på den andel af din formue, der vedrører aktiedelen af aftalen med Dyrberg Invest. Indgår der også i porteføljeoptimeringsaftalen en rådgivning omkring placering i obligationsprodukter, ETFer eller lignende, vil Dyrberg Invest for denne del udelukkende opkræve administrationsomkostningerne.